Pagina “Overzicht in foto’s ” 

Pagina “Groepsfoto’s met namen

Pagina “Anekdotes

Eigenaren Hooites Beukema (van 1869 tot en met 1980):

1- De oprichters en eigenaren op 1 november 1869 zijn:

Jacob Jan Beukema (geboren te Niezijl, 15 juni 1836) en

echtgenote  Elsje Hooites  (geboren te Hoogezand, 17 augustus 1839, broer van Roelof Hooites)

Woonadres: C 63 te Hoogezand (nu in de buurt van Hoofdstraat 37)

(Bron Stichting K.P. Boon)

Beukema-Hooites

Elsje Hooites en Jacob Jan Beukema

Kinderen: vier meisjes en één zoon:
Geesiene overl. 20 mei 1867 (2 jaren en 3 mnd.),
Geesiene overl. 27 juli 1868 (15 weken),
Geesiene Anna overl. 18 augustus 1870 (elf mnd.),
Geesiena Anna overl. 17 augustus 1872 (10 mnd.) en
Frederik (Frits) Faber (geboren 5 december 1866).

Roelof Hooites (geboren te Hoogezand, 14 februari 1834) en

echtgenote  Jacomijna Meursing  (geboren te Hoogezand, 16 augustus 1843)

Woonadres: C 29 te Hoogezand (nu de Hoofdstraat ongeveer ter hoogte van de Frans Halsstraat).

(Bron Stichting K.P. Boon)

Hooites Meursing

Roelof Hooites en Jacomijna Meursing

Kinderen:
Sikkolina overl. 8 oktober 1880 (16 jaar),
Ipe overl. 8 september 1879 (11 jaar),
Wijbrandus Roelof overl. 6 juli 1874 (16 mnd.) en
Geesiene overl. 4 april 1901 (25 jaar)

Bijzonderheden:

1- Volgens een akte uit 1895 blijkt o.a. dat:

a. de heer en mevrouw Beukema en de heer en mevrouw Hooites in 1869 een vennootschap onder firma zijn aangegaan met als doel het oprichten van een Strokartonfabriek.

b. door een ieder der vennoten een gelijk bedrag aan baten zijn ingebracht.

c. een perceel grond op 31 december 1869 gekocht is van Ipe Annes Hooites (vader van Roelof Hooites en Elsje Hooites) waarop o.a. de fabrieksgebouwen zijn gesticht.

2- 1 november 1869 is de datum waarop Hooites Beukema toestemming van het Stoomwezen heeft gekregen, waarna met de productie begonnen is.

2- Eigenaren na het overlijden van Roelof Hooites op 18 mei 1877:

Jacob Jan Beukema en Elsje Beukema-Hooites

Van 10 juni 1884 tot en met 15 december 1886 heeft de familie in Groningen (Heereplein oz R522, zie het adresboek van 1886) gewoond , daarna is de familie weer verhuisd naar Hoogezand .

beukema-jj

Jacomijna Hooites-Meursing

Jacomijna Hooites-Meursing vraagt haar broer Anne Hooites Meursing haar belangen te behartigen en Anne Hooites Meursing heeft samen met Jacob Jan Beukema de dagelijkse leiding.

   (Bron Nico Jan Meihuizen)

hb 08

 

 

 

 

 

      Anne Hooites Meursing

(Bron: Archief Hoogezand Sappemeer)

hooitesmeursing

Woonadres: C 52 te Hoogezand (middelste woning) van Anne Hooites Meursing (nu Hoofdstraat 47, tankstation Poortman)

3- Eigenaren na het overlijden van Jacob Jan Beukema op 3 maart 1891:

Elsje Beukema-Hooites

Jacomijna Hooites-Meursing

Woonadres: C 47, Villa Vrede en Rust (nu de Hoofdstraat ter hoogte van de Frans Halsstraat)

    (Bron Archief Hoogezand Sappemeer)

Vrede en rust

Anne Hooites Meursing heeft de dagelijkse leiding, omdat de zoon van Elsje Beukema-Hooites, Frederik Faber Beukema, studeert aan de universiteit in Leiden.

4- Nadat mr. Frederik (Frits) Faber Beukema in 1892 zijn studie heeft afgemaakt gaat Frits bij Hooites Beukema werken en dan blijkt dat hij, vanwege een generatieconflict, niet samen kan werken met Anne Hooites Meursing.

Jacomijna Hooites-Meursing en Elsje Beukema-Hooites besluiten dat Jacomijna Hooites-Meursing de familie Beukema uitkoopt. In 1895 wordt de waarde van Hooites Beukema bepaald en wordt tevens het bedrag bepaald dat Jacomijna Hooites-Meursing moet betalen om alleen eigenaar van Strokartonfabriek Hooites Beukema te worden. Dit wordt door het tekenen van de akte op 8 augustus 1895 bij notaris Spruijt te Sappemeer geregeld. 

Frederik Faber Beukema gaat werken bij strokartonfabriek W.A. Scholten te Sappemeer en richt samen met Evert Jan Scholten in 1896 een nieuwe strokartonfabriek op. In 1899 wordt vanwege een meningsverschil besloten dat Frits de nieuwe fabriek alleen zal exploiteren onder de naam Beukema & Co.

(Elsje Beukema-Hooites overlijdt in Groningen op 3 februari 1927. Frederik Faber Beukema overlijdt in Groningen op 21 februari 1936)

Alleen eigenaar:

Jacomijna Hooites-Meursing

In 1900 woont Jacomijna Hooites-Meursing in Groningen, Zuidersingel 23 (Zie het adresboek uit 1900, Zuidersingel heet later Ubbo Emmiussingel) 

hooites-meursing-1900

(Bron Nico Jan Meihuizen, Enschede)

hb 07

 

 

 

 

 

        Jacomijna Meursing

(Bron: Wikipedia)

Vredenrust1905

Woonadres 1905: Villa Vredenrust, Ubbo Emmiussingel 10 te Groningen

De dagelijkse leiding heeft Anne Hooites Meursing.

Villa Volonté

Woonadres Anne Hooites Meursing: Villa Volonté, Helpman

5- Op 3 maart 1910 overlijdt Jacomijna Hooites-Meursing in Groningen.

Jacomijna Hooites-Meursing heeft twee erfgenamen; Geesiena Jacomijna Krull (10 jaar), dochter van Geesiena Hooites (overleden in 1901) en haar broer Anne Hooites Meursing.
Anne Hooites Meursing erft Hooites Beukema en Villa Vredenrust. Wat Geesiena Jacomijna Krull erft is niet bekend.

(Bron: Nico Jan Meihuizen, Enschede)

Anne HM en Janke Boon

 

 

 

 

 

 

 

         Anne Hooites Meursing en Janke Boon met koetsier Liefrink

Alleen eigenaar:

Anne Hooites Meursing (geboren te Hoogezand, 6 mei 1849)

getrouwd met Janke Meursing-Boon (geboren te Hoogezand, 18-02-1869)

Woonadres: Villa Volonté (’s zomers) en Villa Vredenrust (’s winters) te Groningen

Kinderen: Wijbrandus en Kornelis

(Bron: Nico Jan Meihuizen, Enschede)

volonte

 

 

 

 

 

 

 Familie Anne Hooites Meursing

Bijzonderheden:

– Op 25 juni 1894 heeft Anne Hooites Meursing toestemming van koningin-regentes Emma gekregen dat zijn zoons, Wijbrandus en Kornelis, de naam Hooites Meursing mogen voeren.

– Op 7 april 1917 is procuratie verleend aan Wijbrandus (Wieb) Hooites Meursing.

– Op 14 juni 1921 krijgt Wijbrandus Hooites Meursing de onbeperkte volmacht vanwege de slechte gezondheid van Anne Hooites Meursing

(Bron: Nico Jan Meihuizen, Enschede)

familie HM

De familie Hooites Meursing, rechts Anne Hooites Meursing, achter het stuur Wijbrandus Hooites Meursing,

daarnaast de chauffeur Liefrink en links Kornelis Hooites Meursing.

In de auto, merk FN Landaulette kleur blauw met 6 zitplaatsen kenteken A 793,

links Janke Boon en rechts Antje Dethmers.

(Bron: Nico Jan Meihuizen, Enschede)

paarden

Kornelis Hooites Meursing, links te paard en rechts krijgt menles van “koetsier” Liefrink

6- Na het overlijden van Anne Hooites Meursing op 18 november 1924 worden eigenaren:

Janke Meursing-Boon (geboren te Hoogezand, 18 februari 1869) en haar twee zonen

Wijbrandus Hooites Meursing (geboren te Hoogezand, 23 februari 1893)

getrouwd met Antje Dethmers (geboren te Oude Pekela, 24 juli 1844)

Kinderen: Janke (Jessy, 1914-2000), Anne (Hans, 1918-1997) en Annie Willemien (Willie, 1922-?)

    (Bron Nico Jan Meihuizen)

WiebHM

 

 

 

 

 

             Antje Dethmers en Wijbrandus Hooites Meursing

Emmaplein 6

(Woonadres: Emmaplein 6 Groningen)

(Bron Archief Groningen)

a896-op-hereweg

De A 896 van Wijbrandus Hooites Meursing op de Hereweg te Groningen

Vakantie in Borkum

borkum

 

 

 

 

 

 

Echtpaar Hooites Meursing en Dethmers met de Benz (A 876) met chauffeur naar Brussel.

De bagage werd per Van Gendt en Loos vooruit gestuurd.

benz-a876

Kornelis Hooites Meursing (geboren te Hoogezand, 16 april 1895)

getrouwd met Margarethe Efriede Eiffert (geboren te Elberfeld (Dld), 1896)

Woonadres: na het overlijden van Anne Hooites Meursing Villa Volonté.

Kinderen: Kornelis en Anne

 (Bron René Hooites Meursing)

kornelis-hm

  Margarethe Efriede Eiffert en Kornelis Hooites Meursing

Bijzonderheden:

– Boven een bedrag van f 5000 (voor aankoop, vervreemding, etc.) is toestemming van alle vennoten nodig.
(Bij overtreding is de boete f 25.000.)

7- In 1927 wordt de rechtsvorm van Hooites Beukema omgezet in een NV, zie de Staatcourant nr. 82 van 28 april 1927

N.V. Stroocartonfabriek Hooites Beukema

Aandeelhouders:

Wijbrandus Hooites Meursing

Nieuw woonadres: Ubbo Emmiussingel 10 (aan de wegzijde)

Kornelis Hooites Meursing

Woonadres: Villa Volonté Helpman

Commissaris:

Janke  Meursing-Boon

Woonadres: Ubbo Emmiussingel 10 (aan de waterkant)

Foto v.l.n.r. Antje Hooites Meursing-Dethmers, Janke Meursing-Boon, Wijbrandus Hooites Meursing, Anne (Hans) Hooites Meursing, Kornelis Hooites Meursing en Margarethe Efriede Hooites Meursing-Eiffert.

     (Bron: Nico Jan Meihuizen, Enschede)

nv1929

Bijzonderheden:

– Op 25 september 1945 wordt Johannes Houwing (Gasselte, 26 augustus 1898), procuratiehouder. (Gemachtigd voor f 3000 per dag)

(Woonadres: Hoofdstraat 123, Hoogezand)

– Vanwege het overlijden van Janke Boon op 10 januari 1947 worden commissaris:

Antje Hooites Meursing-Dethmers (Oude Pekela, 24 juli 1894), echtgenote van Wijbrandus

Anne (Hans) Hooites Meursing (Groningen, 12 februari 1918), zoon.

(Woonadres: Oranjesingel 15 Groningen)

– Op 1 juli 1947 heeft Kornelis Hooites Meursing ontslag genomen.

– Reden van verkoop van Hooites Beukema is dat Anne Hooites Meursing de leiding van de fabriek niet wenst en vanwege achterstallig onderhoud. (Anne wordt later president directeur van Vredestein en in 1974 voorzitter van de Raad van Bestuur van de Technische Hogeschool Twente).

– Na de verkoop van de fabriek is het kantoor verplaatst naar Hoofdstraat 123 (het adres van Houwing)

Villa Vredenrust wordt in 1948 verkocht aan het Diaconessenhuis. Onder de naam Huize Tavenier diende het vanaf 1949 tot 1981 als Kraamkliniek. Er zijn ongeveer 27.000 kinderen geboren.  

– Adreswijziging per mei 1954: Ubbo Emmiussingel 21 Groningen.

– Op 31 oktober 1958 wordt de naam N.V. Stroocartonfabriek Hooites Beukema gewijzigd in

Naamloze Vennootschap Beleggingsmaatschappij “Hooites Beukema”

Na het overlijden van Wijbrandus is de beleggings NV geliquideerd.

(Bron: Nico Jan Meihuizen, Enschede)

familie WAH 1937

 

 

 

 

 

 

 

 

Familie Wijbrandus Hooites Meursing

Vakantie in Noordwijk. Villa Maria, links Hans achter het stuur van de A-Ford en zuster Jessy op de treeplank.

anne

 

(Bron: Nico Jan Meihuizen, Enschede)

horch

 

 

 

 

 

Wijbrandus, Antje Hooites Meursing en Janke Boon op de bezoek met de Horch bij dochter Jessy in Veendam.

(Volgens André Meyer van het Horch Museum te Zwickau is het waarschijnlijk een Horch 830 KB.)

Opa Wijbrandus met kleinzoon Nico Jan Meihuizen

(In 2016, ongeveer 75 jaar later, heeft Nico Jan Meihuizen waardevolle informatie aangeleverd over de familie Hooites Meursing.)

whm-en-njm

 

 

 

 

 

8- Op 1 mei 1948 wordt Hooites Beukema overgedragen (zie de akte van 29 juni 1949) aan de nieuwe eigenaar:

Coöperatieve Vereniging tot Verkoop en Verwerking van Stro “De Combinatie” (Stroverkoopbureau en Strocartonfabriek Hooites Beukema) U.A. te Hoogezand.

Het bestuur van “De Combinatie”:

Algemeen voorzitter U.D. Reinders, secretaris ir. T.A. Edzes, D. Schillhorn van Veen, A.G. Hesse en H. Dillingh.

Er waren twee afdelingen:

– afdeling verkoop stro (Stroverkoopbureau) onder leiding van de heer U.D. Reinders en

– afdeling verwerking (Hooites Beukema) onder leiding van ir. T.A. Edzes.

 

Bijzonderheden:

– Op 28 februari 1950 wordt Hugo Tjaard Johan Reinders samen met Koenraad Jan Bakker procuratiehouder.
Met een beperkte procuratie van f 10.000.

– Het bestuur op 20 februari 1958 bestaat uit G.M. Lambers (voorzitter), H.T.J. Reinders (vice voorzitter), T.A. Edzes, D.H. Schillhorn van Veen en H. Dillingh.

– Op 20 februari 1958 wordt de procuratie van H.T.J. Reinders ingetrokken vanwege de aanstelling als bestuurslid.

– Vanaf dat moment krijgen K.J. Bakker, A. Brands, J. Houwing en D. Gruis de procuratie.

– Met een beperkte procuratie van f 10.000. Bij een hoger bedrag is een handtekening vereist van T.A. Edzes of H.T.J. Reinders.

– D. Gruis is vanaf juli 1974 directeur.