DiverseĀ correspondentie o.a. van de gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen, burgemeester en wethouders van Hoogezand en de brief van 1 november 1869 van het Stoomwezen.

Brief van 22 januari 1869 van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen aan de Burgemeester en Wethouders van Hoogezand naar aanleiding van een aanvraag van Beukema en Hooites.

brief 22011869

brief 22011869a

Brief van 2 april 1869 van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen aan de Burgemeester en Wethouders van Hoogezand naar aanleiding van een aanvraag voor het plaatsen en in werking hebben van “Stoomwerktuigen” door Beukema en Hooites.

brief 02041869

brief 02041869a

Brief van 7 april 1869 van de Burgemeester en Wethouders van Hoogezand dat de buren geen bezwaar hebben tot plaatsing en gebruikstelling van de Stoomwerktuigen.

brief 07041869

Brief van 16 april 1869 van de Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen aan de Burgemeester en Wethouders van Hoogezand met een goedkeuring onder voorwaarden.

brief 16041869

brief 16041869a

Volgens de brief van 1 november 1869 is een voorlopige toestemming door het Stoomwezen uitgereikt voor het gebruik van de Stoomketels, waardoor Hooites Beukema per 1 november 1869 met de productie kan beginnen.

brief 01111869