Het familiegraf van de familie Hooites en Beukema op de Hervormde begraafplaats te Hoogezand.

familiegraf

De oudste zerk is van 1858 en heeft op de dekplaat de volgende symbolen: een opengeslagen boek, een gebroken gegroefde zuil, een gevleugelde zandloper, een toorts, een zeis.

Van links naar rechts vooraan liggen begraven binnen een hekwerk:

1.  Ipe Annes Hooites,  (geb. 11-09-182, overl. 18-02-1891, weduwnaar van Geessien Roelfs Meursing, vader van Roelof Hooites) 

scheepsbouwer en oud burgemeester van Hoogezand

2.  Zuil (op de zuil staat): De geliefde kinderen van J.J. Beukema en E. Beukema-Hooites. (Geesiene Beukema, overl. 20-05-1867 (2 jaar en 3 mnd. oud), Geesiene Beukema, overl. 27-07-1868 (15 weken), Geesiene Anna Beukema, overl. 18-08-1870 (11 mnd. oud), Geessienna Anna Beukema, overl. 17-08-1872 (10 mnd oud).

3.  Geessien Roelfs Meursing, vrouw van Ipe Annes Hooites, moeder van Roelof Hooites, geb. 26-06-1816, overl. 31-07-1858

4.  Anne Willem Hooites, kind van Ipe Annes Hooites, geb. 01-09-1841, overl. 28-02-1869

5.  Roelof Hooites, geb. 14-02-1834, overl. 18-05-1877

R Hooites

6.  Ipe Anne Hooites, kind van Roelof Hooites, geb. 15-11-1867, overl. 08-09-1879

7.  Sikkoline Hooites, dochter van Roelof Hooites, geb. 08-09-1864, overl. 08-10-1880

8.  Jacomijntje Hooites, zuster Roelof Hooites, vrouw van J.D. Romkes, geb. 24-09-1835, overl. 19-09-1882

9.  Jan Douwes Romkes, man van Jacomijntje Hooites, geb. 18-11-1883, overl. 30-01-1889

Achter van rechts naar links:

1.  Zuil van Jacomijna Meursing, weduwe van Roelof Hooites, geb. 16-08-1843, overl. 03-03-1910

J. Meursing

2.  Geesiena Hooites, dochter Roelof Hooites, vrouw van Herman Petrus Krull, geb. 02-06-1875, overl. 02-04-1901

3.  Zuil met Frouk(t)je Meursing, zuster van Jacomijna Meursing, geb. 02-08-1840, overl. 20-10-1891 en 

Sikkolina Hooites, moeder Jacomijna Meursing, vrouw van Wijbrandus Roelfs Meursing, geb. 03-06-1864, overl. 08-10-1880

4.  Wijbrandus Roelfs Meursing, vader van Jacomijna Meursing, man van Sikkolina Hooites, geb. 10-05-1818, overl. 29-05-1861

(Het bovenste gedeelte is dringend een opknapbeurt waardig. Ziet iemand hier mogelijkheden, dan graag een reactie en dan zal dit worden doorgegeven aan de familie.)

Links een zuil van de familie Beukema binnen een hekwerk

Ter nagedachtenis aan  Dr. J.J. Beukema, Jacob Jan, geb. 15-06-1836, overleden. 03-03-1891

j.j. beukema

Ter nagedachtenis aan  Elsje Hooites, vrouw van Jacob Jan, geb. 17-08-1839, overl. 03-02-1927

Ter nagedachtenis aan  Mr. F.F. Beukema, Frederik (Frits) Faber, zoon van Jacob Jan, geb. 05-12-1866, overl. 21-02-1936

Ter nagedachtenis aan  Titia Heika Haan, vrouw van Frits, geb. 03-06-1867, overl. 06-10-1938

Zuil Beukema

Rechts ligt in een aangebouwd graf met een hekwerk begraven:

Ipe Boon, zoon van Janke Hooites, man van Grietje Bierema,  geb. 02-04-1851, overl. 02-05-1893  

Tevens rechts staat een bordje van een oud werknemer van Hooites Beukema

Bord Tamling

De Nederlands Hervormde Begraafplaats is een 17e eeuwse begraafplaats. (Bron: Wikipedia, de vrije encyclopedie)

De begraafplaats werd rond 1670 aangelegd aan de Knijpslaan van Hoogezand naar Kolham, ten oosten van de borg Vredenburg. De bijbehorende Hervormde Damkerk werd in 1669 aan de overkant van het (oude) Winschoterdiep gebouwd. De opbouw van hoog naar laag op de begraafplaats laat de klassenverdeling zien. In 1783 werd naast de begraafplaats een klokkentoren geplaatst. De begraafplaats is nog in gebruik en is een erkend rijksmonument. De Hervormde begraafplaats was de eerste die werd aangelegd aan de Knijpslaan, later volgden nog de algemene begraafplaats, de joodse begraafplaats en De Stille Hof.

Het Familiegraf van Hooites Beukema is een Rijksmonument onder nummer: 515868 (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

Waardering Familiegraf van algemeen belang vanwege cultuurhistorische waarde – als voorbeeld van een familiegraf uit de periode 1858-1939 – vanwege de funerair-historische en lokale genealogische waarde – vanwege de opvallende vormgeving van de verschillende zerken en het materiaalgebruik – vanwege de functionele en ruimtelijk-visuele relatie met de overige graftekens en onderdelen van het complex – vanwege de hoge mate van gaafheid.

Begraafplaats Noorderbegraafplaats te Groningen
Anne Hooites Meursing (broer van Jacomijna Meursing), echtgenote Janke Boon, zoon Roelof Hooites Meursing en moeder Martha Boon-Van der Laan zijn begraven op de Noorderbegraafplaats te Groningen in onderstaande grafmonument, respectievelijk in 1924, 1947, 1917 en 1923.
Het grafmonument is later afgebroken en op die plek zijn naast bovengenoemde personen o.a. zoon Wijbrandus Hooites Meursing (1985) en echtgenote Anny Dethmers (1970) begraven.