Correspondentie uit het jaar 1870

9 mei 1870: het verzoek tot levering van bestelde goederen.

corr 1870 1

20 mei 1870: naast steenkool wordt er kennelijk ook turf gebruikt. De brief is ondertekend door Haarman, boekhouder.

corr 1870 4

21 mei 1870: bijzondere correspondentie. Kennelijk is Roelof Hooites in 1870 voor overleg in Engeland geweest.

corr 1870 10

1 juni 1870: informatie over een levering aan Engeland.

corr 1870 17

24 juli 1870: over problemen met de levering van kalk door de oorlog tussen Frankrijk en Pruisen. Kalk is nodig bij het maken van karton. 

corr 1870 77

15 augustus 1870: correspondentie over een betaling n.a.v. een zaak bij het Kantongerecht.

corr 1870 111

23 augustus 1870: verzoek tot levering van zoutzuur.

corr 1870 121