Enkele voorbeelden van schuldbekentenissen uit 1870.

Schuldbekentenis van 1094,03 gulden ten gunste van de “Vooruitgang”

schuld 1

Schuldbekentenis van 3000 gulden ten gunste van de heer D. Boerma en Renske Hooites

schuld 2

HooitesSchuldbekentenis van 21.000 gulden ten gunste van de heer J.J. Beukema

schuld 3

Schuldbekentenis van 3850 gulden ten gunste van de heer J.A. Hooites

schuld 4

Schuldbekentenis van 26.300 gulden ten gunste van de heer R. Hooites

schuld 5