NESSO (Netherlands Strawboard Selling Organisation)

Voor de  samenwerking

Nadat in de provincie Groningen in november 1869 de Strokartonfabriek Hooites Beukema is opgestart, wordt  de ene strokartonfabriek na de andere opgericht.

Er is voldoende aanbod van stro, er zijn waterwegen en voldoende goedkope brandstoffen.

De productie en afzet stijgen gestaag.

Begin van de samenwerking

In de jaren 30 doen de Strokartonfabrieken een eerste poging  van gezamenlijk optreden op het gebied van de productie en van verkoopbeleid.

Nauwere samenwerking

Op 1 september 1941 wordt tot nauwere samenwerking besloten en tot oprichting van het “Verkoopkantoor Strocarton” te Groningen.

Vanwege de oorlog moet gewacht tot 1945 voordat activiteiten kunnen worden ontplooit.

In 1946 vindt een nieuwe vorm van samenwerking plaats door de oprichting van Netherlands Strawboard Selling Organisation, afgekort NESSO.

Het kantoor is gevestigd op de Turfsingel 46 te Groningen. (Bron foto Wikipedia)

turfsingel 46

Directeur van de Verkoopkantoor van Strokarton (NESSO) van 1941 tot en met 1966 is de heer B. Schaap.

De heer H. van der Meulen wordt de opvolger van de heer Schaap.

Dankzij samenwerking komt men nieuwe en groeiende markten binnen. En door naar buiten toe als eenheid op te treden kon de positie van de Nederlandse strokartonindustrie worden verstevigd.

In de eerste jaren wordt de overeenkomst tot samenwerking elk jaar opnieuw voor de duur van een jaar afgesloten. In de praktijk blijkt de samenwerking te voldoen en komt men later tot afspraken voor 5 jaren en in 1965 verbinden de bedrijven zich voor samenwerking voor 10 jaar tot 1975.

In 1966 zijn acht coöperaties en acht naamloze vennootschappen bij NESSO aangesloten.  

De onderlinge samenwerking gaat niet alleen bij de verkoop van strokarton maar ook bij inkoop van gezamenlijke inkoop van talrijke grond- en hulpstoffen. Bijvoorbeeld inkoop van kalk uit Duitsland en het contract tussen NESSO en Faber (Assen) in 1961 voor de levering van pallets ten behoeve van het kartontransport.

Vergaande samenwerking zorgde o.a. tot vergroting van de export, tot een evenwichtig prijsbeleid, tot verbetering van het productieproces.

Na de oorlog wordt een eigen research bureau opgericht.  Bij dit Research- en Adviesbureaubureau voor Stroverwerking (R.A.S) te Groningen werken wetenschappelijke geschoolde medewerkers onder leiding van specialisten, waardoor o.a. gestreefd wordt naar kwaliteitsverbetering, geeft technische adviezen en bevorderde onderlinge samenwerking met als doel de producten te verbeteren.

Er worden bijvoorbeeld afspraken gemaakt hoeveel karton elk bedrijf mocht produceren.

Een voorbeeld van productieafspraken op 1 augustus 1954 (Bron aantekeningen Douwe Bakker):

productieafspraak 1954

Gezamenlijke verbruikte grondstoffen en energie, personeelsbestand en productie in 1965:

Grondstoffen

Stro 400.000 ton

Oud papier 60.000 ton

Kalk 22.000 ton

Chemicaliën 12.000 ton

Stookolie 115.000 ton

Plakpapier 20.000 ton

Pallets 75.000 stuks

Energieverbruik

Eigen krachtcentrales 90.000.000 KWU

P.E.B. 42.000.000 KWU

 

Personeelbestand

3250 werknemers

Productie

Strokarton 275.000 ton

Grijskarton 40.000 ton

Stropapier 15.000 ton

 

Totale waarde alle leveringen

110.000.000,- gulden

Voorbeelden van verpakkingen die gemaakt zijn van karton (Bron NESSO 8 plus 8):

prod3

prod2

prod1

prod4

prod5

De 16 aangesloten strokartonfabrieken in 1966 zijn: 

Appingedam
Coöp. Fabriek voor Stroverwerking "De Eendracht" G.A.

Hoogezand
N.V. Cartonfabriek Beukema & Co
Coöp. Ver. "De Combinatie Stroverkoopbureau en Strokartonfabriek vh. Hooites Beukema" G.A.

Nieuweschans
Coöp. Strocartonfabriek "De Dollard"

Oostwold
N.V. Stropapier- en Cartonfabriek "Erica II"

Oude Pekela
Strocartonfabriek "Albion" N.V.
N.V. Carton- en Papierfabriek "Britannia"
Vereniging Coop. Strocarton Industrie "Ceres"
N.V. Erica Fabrieken

N.V. Strocartonfabriek vh. E. Free & Co
Carton- en Papierfabriek "De Kroon" N.V.

Sappemeer
Coöp. en Papierfabriek vh. W.A. Scholten N.V.

Scheemda
Coöp. Strocartonfabriek "De Toekomst"

Stadskanaal
Coöp. Strocartonfabriek "Ond Belang" G.A.

Veendam
Coöp. Strocartonfabriek "De Vrijheid"

Winschoten
Coöp. Strocartonfabriek "Reiderland"

(Bron foto's eigen uitgave NESSO)

albion

beukema

brittannia

ceres

eendracht

dollard

erica ll

erica l

kroon

free

reiderland

hooites

ons belang

toekomst

scholten

vrijheid

In 1974 wordt Nesso opgeheven. Het uittreden van vier fabrikanten is de doodsteek geweest voor de Nesso.

Nesso 150274