De ondergetekenden:

Johann Janssen (opzichter),
Kornelis Roelfs te Velde (boekhouder) en
Ubbo Minkes (kantoorbediende).

Deze werknemers hebben in 1895 op verzoek van de familie Hooites en familie Beukema de bezittingen gewaardeerd:
01- Een Strokartonfabriek, kantoor en schuur met inbegrip van machinerieën, werktuigen, etc. 
Het perceel grond is gekocht op 31 december 1869 van Ipe Annes Hooites.
02- Een huis met schuur en weg te Kalkwijk aangekocht in 1879
03- Een laan te Kalkwijk aangekocht in 1879
04- Een loods en twee percelen weiland te Kalkwijk aangekocht in 1882
05- Twee huizen met erven te Kalkwijk aangekocht in 1888
06- Drie percelen weiland te Kalkwijk aangekocht in 1886
                                                                                                                                  totale waarde 1 t/m 6      
07- Vier huizen met erven te Kalkwijk aangekocht in 1873
08- Twee huizen met erven te Kalkwijk aangekocht in 1876
09- Onroerende goederen aangekocht in 1894,
                                                                                                                                   totale waarde 7 t/m 9
10- Onroerende goederen                                                                                                                                      
11- Onroerende goederen
12- Twee banken van 12 zitplaatsen in de Ned. Herv. Gemeente
                                                                                                                                  totale waarde 11 en 12
13- Voorraad strokarton                                                                                                                                          
14- Zeilende ladingen fabricaat                                                                                                                               
15- Voorraad karton in Londen                                                                                                                               
16- Voorraad stro                                                                                                                                                    
17- Voorraad wit plakpapier                                                                                                                                        
18- Voorraad steenkolen                                                                                                                                            
19- Dertien zeven                                                                                                                                                    
20- Voorraad wollen doeken en manchons                                                                                                          
21- Voorraad aardappelmeel                                                                                                                                      
22- Voorraad bindtouw                                                                                                                                               
23- Voorraad zoutzuur                                                                                                                                              
24- Voorraad drijfriemen                                                                                                                                
25- Vijf graven                                                                                                                                                       
26- Vijf graven      
 
 
Samen           
 
 
 
 
 
 
 
f  310.185,00
 
 
 
f    29.285,00
f      8.530,00

 

 
f    35.485,00
f      5.174,02
f    17.674,93
f    29.155,97
f    58.292,00
f      3.592,82
f      1.287,00
f      1.291,00
f      2.727,62
f         241,50
f         102,96
f         155,87
f         122,50
f           12,50
f           12,50 
------------------ +
f  503.328,19
Na aftrek van schulden is er in 1895 nog een bedrag van meer dan f 60.000 aanwezig aan kasgelden en vorderingen. 
Deze waardering is opgenomen in de akte van 10 augustus 1895 van notaris Spruijt te Sappemeer naar aanleiding van het uitkopen van de familie Beukema door Jacomijna Hooites-Meursing, waarbij tevens is overeengekomen dat Jacomijna Hooites-Meursing de naam Hooites Beukema mocht blijven gebruiken.
De drie heren zijn op 18 juli 1895 door de Kantonrechter te Zuidbroek als deskundigen beëdigd.